Jak i dlaczego należy leczyć zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości to utrwalone, dysfunkcyjne wzorce zachowania wobec otoczenia, w relacjach z innymi osobami, jak i w relacji z samym sobą. Jak podreślają psychiatrzy, osoby w zaburzeniami osobowości cechują się nieelastycznymi i skrajnymi sposobami reakcji i zachowania w porównaniu do społecznie przyjętych i kulturowo uwarunkowanych norm zachowania, przeżywania, reagowania.

Przyczyny zaburzeń osobowości


Psychiatra wymienia kilka najważniejszych przyczyn zaburzeń osobowości, do których należą przede wszystkim czynniki środowiskowe, a także genetyczne.
Do czynników środowiskowych należą:
• Specyficzny sposób wychowania (zbyt surowy lub zbyt liberalny)
• Agresja w domu rodzinnym
• Traumy w dzieciństwie
• Agresja grupy wobec dziecka
• Wpływ patologicznego środowiska.

Więcej informacji pod adresem
https://psychiatra-sochaczew.pl/ .

Dlaczego należy leczyć zaburzenia osobowości


Psychiatrzy twierdzą, że zaburzenia osowobości są problemem, bo powodują cierpienie. Cierpi nie tylko osoba, która ma zaburzoną osobowość, ale także inni ludzie z jej otoczenia. Zaburzenia osobowości powodują długotrwały dyskomfort psychiczny, który może być bardzo intensywny. Osoby cierpiące z powodu takich zaburzeń są podatne na częste kryzysy psychologiczne, ich relacje z bliskimi i współpracownikami nie układają się dobrze, wreszcie są bardziej narażone na inne zaburzenia psychiczne, jak na przykład depresję.

Klinika psychiatryczna jest miejscem, gdzie można zacząć prawidłowe leczenie zaburzeń osobowości. Leczenie tego schodzenia wymaga długoterminowej psychoterapii. Psycholog pomaga dokonać wglądu w dysfunkcyjne zachowania, aby je zrozumieć i wypracować zdrowe wzorce. Tych zaburzeń nie leczy się lekami. Jednak w określonych przypadkach, jak silne kryzysy psychiczne psychiatra może zalecić środki farmaceutyczne.